Fotoregister   Tillbaka
         

 bildtextbild 
Bildnummer: hj36
ProdId: 210
KatId: 0
Pris: 100
Motivkategori: landskap
Sökord:
Fotoår:
Motivplats:
Realnummer:
Teknik:
Fotograf:
Förvärv:
Rättighet:
Originalplats:
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Bildfil stor:
Bildfil liten: hj36.jpg
Motivkategori: landskap
Bildnummer: hj38
ProdId: 212
KatId: 0
Pris: 100
Motivkategori: hantverk
Sökord: Sörskaka, linskäckt
Fotoår:
Motivplats:
Realnummer:
Teknik:
Fotograf:
Förvärv:
Rättighet:
Originalplats:
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Bildfil stor:
Bildfil liten: hj38.jpg
Motivkategori: hantverk
Bildnummer: hj4
ProdId: 214
KatId: 0
Pris: 100
Motivkategori: gruppfoto
Sökord: gruppbild
Fotoår:
Motivplats:
Realnummer:
Teknik:
Fotograf:
Förvärv:
Rättighet:
Originalplats:
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Bildfil stor:
Bildfil liten: hj4.jpg
Motivkategori: gruppfoto
Bildnummer: hj40
ProdId: 215
KatId: 0
Pris: 100
Motivkategori: gruppfoto
Sökord: släktforskning
Fotoår:
Motivplats:
Realnummer:
Teknik:
Fotograf:
Förvärv:
Rättighet:
Originalplats:
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Bildfil stor:
Bildfil liten: hj40.jpg
Motivkategori: gruppfoto
Troligtvis en grupp släktforskare som tittar i kyrkböcker. Troligen omkring 1938. Den stående mannen t.h. är blivande kyrkoherden och pastorn Ture Enge. Längst t.h. sitter Per Franck i Hedsta.
Bildnummer: hj41
ProdId: 216
KatId: 0
Pris: 100
Motivkategori: porträtt
Sökord: rum
Fotoår:
Motivplats:
Realnummer:
Teknik:
Fotograf:
Förvärv:
Rättighet:
Originalplats:
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Bildfil stor:
Bildfil liten: hj41.jpg
Motivkategori: porträtt
Bildnummer: hj42
ProdId: 217
KatId: 0
Pris: 100
Motivkategori: hantverk
Sökord: spinnerska, spinnrock
Fotoår:
Motivplats:
Realnummer:
Teknik:
Fotograf:
Förvärv:
Rättighet:
Originalplats:
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Bildfil stor:
Bildfil liten: hj42.jpg
Motivkategori: hantverk
Bildnummer: hj43
ProdId: 218
KatId: 0
Pris: 100
Motivkategori: tavlor
Sökord: relieftavla
Fotoår:
Motivplats:
Realnummer:
Teknik:
Fotograf:
Förvärv:
Rättighet:
Originalplats:
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Bildfil stor:
Bildfil liten: hj43.jpg
Motivkategori: tavlor
Bildnummer: hj44
ProdId: 219
KatId: 0
Pris: 100
Motivkategori: landskap
Sökord: landskap, Hamre, Forsbergs affär, Vågen, Hillen
Fotoår:
Motivplats:
Realnummer:
Teknik:
Fotograf:
Förvärv:
Rättighet:
Originalplats:
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Bildfil stor:
Bildfil liten: hj44.jpg
Motivkategori: landskap
Vy från Hamre i riktning mot Hillen och sjön Vågen med flottränna. I förgrunden: Forsbergs affär
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ...